Select Language:


Log In Email

Notice

2077/6/2

BBS Online Class Routine

BBS Online Class Routine
Read More Download File
2077/6/2

सूचना

सूचना
Read More Download File
2077/5/31

BCA Online Class Routine

BCA Online Class Routine
Read More Download File
2077/5/31

भर्चुअल कक्षा सम्वन्धी सूचना

भर्चुअल कक्षा सम्वन्धी सूचना
Read More Download File
2077/5/30

M.A. sociology 2nd year result

M.A. sociology 2nd year result
Read More Download File
2077/5/17

शिक्षक र कर्मचारीहरुको लागि अनलाइन तालिम

शिक्षक र कर्मचारीहरुको लागि अनलाइन तालिम 
Read More Download File
2077/4/9

सूचना

सूचना
Read More Download File
2077/4/7

सूचना

सूचना
Read More Download File
2077/4/2

M.A. Sociology 1st and 3rd Semester Result

M.A. Sociology 1st and 3rd Semester Result
Read More Download File
2077/3/25

Result

Result​
Read More Download File

Back to top