Select Language:


Log In Email

Notice

2077/3/25

Result

Result​
Read More Download File
2077/3/24

BCA 4th Semester Result

BCA 4th Semester Result
Read More Download File
2077/3/10

सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे लक्षित समुहकाे छात्रवृतिमा छनाैट भएका विद्यार्थीहरुकाे विवरण

सामाजिक विकास मन्त्रालयकाे लक्षित समुहकाे छात्रवृतिमा छनाैट भएका विद्यार्थीहरुकाे विवरण
Read More Download File
2077/3/8

B.A. 2nd year result

B.A. 2nd year result
Read More Download File
2077/2/32

BBS Second Year Result

BBS Second Year Result
Read More Download File
2077/2/29

लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना

लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना
Read More Download File
2077/2/14

लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना

लिलाम बढाबढ गर्ने सूचना
Read More Download File
2077/1/23

जानकारी

जानकारी
Read More Download File
2077/1/16

सूचना

सूचना
Read More Download File
2077/1/13

Notice

Notice
Read More Download File

Back to top