Select Language:


Log In Email

Notice & Events

स्नातक तह दाेस्राे वर्षकाे परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना वृस्तित जानकारीकाे लागि क्याम्पसमा सम्पर्क गर्ने ।

2079/1/25

स्नातक तह दाेस्राे वर्षकाे परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सूचना

वृस्तित जानकारीकाे लागि क्याम्पसमा सम्पर्क गर्ने ।

Back to top