Select Language:


Log In Email

Notice & Events

३ वर्षे स्नातक तह प्रथम, दाेस्राे र तेस्राे वर्षकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा दिने परिक्षार्थीका लागि परीक्षा फाराम आवेदन भर्ने सूचना ।

2079/10/15

Download File

३ वर्षे स्नातक तह प्रथम, दाेस्राे र तेस्राे वर्षकाे प्रयाेगात्मक परीक्षा दिने परिक्षार्थीका लागि परीक्षा फाराम आवेदन भर्ने सूचना ।

Back to top